Опис можливостей

Редактор шаблонів документів

Користуючись шаблоном огляду, лікар швидко внесе у електронну картку пацієнта потрібні дані, дотримуючись рекомендованої послідовності обстеження, та уникне одруків і помилок.

Документи в системі базуються на деревовидних шаблонах, за допомогою яких лікар швидко і без зайвих зусиль введе всі дані в систему. Зручний редактор гарантує прозорість, простоту роботи та реалізацію будь-яких вимог до змісту і вигляду документів.

док темп

Редактор шаблонів документів дає можливість скоригувати чи створити нові шаблони оглядів, лабораторних аналізів та інших документів, якими оперує медична установа.

Шаблони дозволяють:

  • легко видозмінювати зміст та вигляд документів залежно від потреб лікаря та установи;
  • вибирати потрібні варіанти з переліку можливих відповідей, автоматично формуючи документ;
  • під час проведення огляду вводити усі важливі дані (з виділенням кольором незаповнених частин документа);
  • задавати норми для лабораторних даних.