Опис можливостей

Фінанси

Підсистема фінансів медичної інформаційної системи “Доктор Елекс” автоматизує процеси фінансового документообігу медичної установи за різними схемами оформлення і прийому платежів.

Для  кожної наданої послуги автоматично ведеться розрахунок вартості на підставі тарифних планів і системи знижок. Для кожного контрагента задається певний тарифний план, у якому визначається перелік послуг та їх ціни. Знижки нараховуються при проходженні комплексу лікування чи діагностики, можливі також індивідуальні знижки.

Розрахунки за надані послуги можуть здійснюватися шляхом оплати готівкою або кредитною картою (через касовий апарат) , по перерахунку або через страхову компанію.

Підсистема фінансів забезпечує кількісний і  фінансовий облік наданих послуг, дозволяє відслідковувати баланс кожного пацієнта, та контрагента, та готувати фіскальні звіти.

Вся інформація може передаватися у програму автоматизації бухгалтерського обліку «1С:Бухгалтерія», шляхом експорту даних у файл.

Зростає економічна ефективність діяльності ЛПЗ на основі автоматизації розрахунків вартості послуг, виписки рахунків, контролю затрат по пацієнту, підрозділу, цілій організації.

Зростає ефективність роботи ЛПЗ в цілому, що забезпечується розвинутими засобами контролю і оцінки роботи підрозділів, лікарів, медперсоналу.

Підсистема фінансів зменшує операційні витрати за рахунок переходу на електронний документообіг, автоматизації обробки фінансових даних та взаєморозрахунків зі страховими компаніями та іншими контрагентами.